Virovitičko - podravska županijaSlike naše županije
 
 
 


Dokumenti
 

01.02.2019. Financijski izvještaj za 2018. godinu

- Bilješke uz financijski izvještaj

20.01.2019. Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji za 2019. godinu

20.01.2019. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

31.12.2018. Plan rada za 2019. godinu

Prilog 1. Tablica

28.11.2018. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

14.11.2018. Izmjena procedure stvaranja ugovornih obaveza u postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

14.11.2018. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

13.08.2018. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja te procedura naplate prihoda

13.08.2018. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

13.06.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

03.04.2018. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

08.02.2018. Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

05.02.2018. Financijski izvještaj za 2017. godinu

- Bilješke uz financijski izvještaj

29.12.2017. Plan rada 2018. godina

Prilog 1. Tablica

19.12.2017. Izjava, članak 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi

16.10.2017. Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice

10.10.2017. Odluka o imenovanju povjerenice za etiku

04.08.2017. Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

29.03.2017. PRAVILNIK o izmjeni pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

29.03.2017. Procedura stvaranja ugovornih obaveza u postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

29.03.2017. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

20.01.2017. PRAVILNIK o izmjeni pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

31.01.2017. Financijski izvještaj za 2016. godinu

- Bilješke uz financijski izvještaj

30.12.2016. Plan rada 2017. godina

Prilog 1. Tablica

28.04.2016. Izvješće o stanju rješavanja upravnih i neupravnih predmeta, pravnih lijekova i potvrda za 2015. godinu:

1. Tablica prikaz 1

2. Tablica prikaz 2

3. Izvješće

01.02.2016. Financijski izvještaj za 2015. godinu

31.12.2015. Plan rada 2016. godina

03.11.2015. Procedura zaprimanja računa, provjere i plaćanja

03.11.2015. Procedura naplate prihoda

25.05.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

25.04.2015. Izvješće o stanju rješavanja upravnih i neupravnih predmeta, pravnih lijekova i potvrda za 2014. godinu:

1. Tablica prikaz 1

2. Tablica prikaz 2

23.02.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

24.02.2015. Financijski izvještaj za 2014. godinu

11.01.2015. Izjava, članak 13. Zakona o javnoj nabavi

31.12.2014. Plan rada 2015.

31.12.2013. Plan rada 2014.

30.09.2013. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

D O K U M E N T I
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave
Elektronička kontaktna točka za usluge
Besplatna pravna pomoć

Etički kodeks
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Registar športskih djelatnosti
Pregled ugovora Javne nabave
Plan nabave
Linkovi
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Copyright 2010. UDU VPŽ